No Image

Vi udvikler professionelle processer

Vi fokuserer på at minimere vores negative miljøpåvirkning. Vi optimerer Carl Ras’ indre maskine, så den både bliver bæredygtig økonomisk og miljømæssigt.

Vi bruger de løsninger, der eksisterer, og er nysgerrige på nye muligheder for at udvikle branchen. Vi tror på, at den bedste måde at påvirke andre er ved selv at vise vejen.

Effektiv energi - vi tør sigte længere end næste regnskab

Vi har fokus på at reducere vores energiforbrug og CO2-udledning ved at gå over til grønne energikilder og transportløsninger, der formindsker CO2-udledning.  

Når vi foretager nye investeringer, vurderer vi miljøforbedrende alternativer. Det finder vi mest bæredygtigt både miljømæssigt og økonomisk.

Forbrug og genbrug -  vi tør tage et ansvar

Vi har fokus på at genbruge for at minimere forbrug, og vi er opmærksomme på at undgå spild. Som i så mange andre henseender bruger vi vores sunde fornuft.

Vi er nysgerrige for at finde bæredygtige processer for vores emballageforbrug, da vi her har en væsentlig negativ påvirkning på miljøet. Vi minimerer vores plastforbrug, såsom ved at indføre bæreposer i genbrugsplast,  og er godt på vej til at have en 100% plastfri pakkeproces.

Affald som ressource - vi vil gøre os fortjent til troværdighed

Vi ser affald som ressourcer, der går tabt. Derfor har vi fokus på at sortere til genbrug og genanvendelse. Hvor vi har brugbare ressourcer til overs, foretrækker vi at give dem videre i stedet for at lade dem gå til spilde.

Vi forholder os ikke kun til vores eget affald, men forsøger også at påvirke dem omkring os til det samme. Vi ønsker at bidrage til et samfund, hvor ressourcer forbliver i værdikæden. Derfor samarbejder vi med vores kunder og leverandører om genbrug af værktøj. Sammen kan vi gøre mere.

No Image

HurtigCarl sikrer hurtig og miljørigtig transport

Carl Ras har to HurtigCarl-scootere, som personalet i vores butikker på Østerbro og Sydhavnen kører ud i Storkøbenhavn med varer på.

HurtigCarl er en eldrevet scooter, kører 100 km/opladning. Scooteren udleder kun 105 g CO2 pr. udbringning, hvilket er 97,9 % mindre CO2 end en traditionel diesel varebil.