CSR-redegørelse og politikker

I vores årsrapport dokumenterer vi Carl Ras’ udvikling. Den økonomiske, miljømæssige og sociale bundlinje indgår side om side, da det tegner et retvisende billede af Carl Ras som en helhedsorienteret virksomhed med et langt syn.

CSR-redegørelsen for 2020 - CSR Report 2020

Derudover har vi følgende CSR-politikker:

Miljø og klima

Anti-korruption

Diversitet 

Arbejdstagerrettigheder

Menneskerettigheder

No Image

Carl Ras A/S har hovedkontor i Herlev og 19 butikker i Danmark.