0
Mit Carl Ras

Login til Mit Carl Ras

Log ind til dine fordele

  • Dine nettopriser
  • Dine genkøbslister
  • Dit fakturaarkiv
  • Din daglige saldoopgørelse

Social ansvarlighed

Hos Carl Ras anser vi social ansvarlighed (CSR) som en naturlig del af det at drive forretning. Hos os er det ikke et mål alene at skabe en profitabel forretning, men også at opfylde vores etiske, sociale og miljømæssige ansvar som virksomhed.

Vores sociale ansvar spænder vidt og dækker relationer med vores leverandører, kunder og medarbejdere samt hensyn til miljø og aktiv deltagelse i lokalmiljøet.

UDSATTE IND PÅ ARBEJDSMARKEDET

Carl Ras indgår i samarbejde med lokale jobcentre om jobpraktik, flexjob-ordninger, mentorordninger og flygtninge-praktikordninger. Det gør vi, fordi vi ønsker at hjælpe personer, der står uden for arbejdsmarkedet til at komme i gang med et godt arbejdsliv.

RUMMELIGHED OG OMSKOLING

Carl Ras vil være en bæredygtig arbejdsplads og arbejder med rummelighed. Vi tilbyder derfor deltid til medarbejdere, som ikke er i stand til at arbejde fuld tid, og giver nedslidte håndværkere mulighed for et karriereskift ved at gennemgå et trainee-forløb.

FOKUS PÅ AFFALD

Vi har fokus på affald for miljøets skyld, og fordi vores kunder er del af en byggebranche, som står for 1/3 af det samlede affald i Danmark. Vi gør en forskel ved at lave interne processer for ansvarlig affaldshåndtering og påvirke vores interessenter til samme fokus. På den måde er vi med til at gøre en forskel, der rækker ud over Carl Ras. Vi kommunikerer om affaldshåndtering via vores magasin, vi har lavet en kampagne for at genbruge bæreposer og vi bakker op om den landsdækkende Affaldsindsamling, som Danmarks Naturfredningsforening står bag. Det gør vi ved at fjerne affald rundt om egne butikker og ved at rette fokus på indsamlingen gennem facebook-opslag. Vi tror på, at den bedste måde at påvirke andre er ved selv at vise det gode eksempel.

FRA GENBRUG TIL UDVIKLING

Nepal har været hårdt ramt af ødelæggende jordskælv, som rammer ekstra hårdt i et land med underudviklede håndværkertraditioner. Carl Ras har sammen med vores kunder doneret værktøj til Belhi-gruppen, som består af danske ildsjæle, der arbejder for at uddanne håndværkere i Nepal for at højne levestandarden med bæredygtige boliger.

MINDRE ENERGIFORBRUG

Vi har udskiftet al belysning i fem af vores butikker til strømsparende LED. Hver gang vi udskifter belysning nu og fremover, bruger vi LED.

FOKUS PÅ SUNDHED

Vi deltager i forskellige sportsevents og tilbyder medarbejderne et coachingforløb med fokus på sundhed. Et øget fokus på sundhed er med til at styrke organisationens robusthed, men også medarbejderne til når livets bump på vejen rammer.

 

Vi har udarbejdet en CSR-erklæring, som i dagligdagen skal være med til at sætte rammerne for vores arbejde og samtidig definere, hvor vi gerne vil hen i vores arbejde med social ansvarlighed.

Læs vores CSR-redegørelse 2016

Læs vores CSR-redegørelse 2015

Til top