0
Mit Carl Ras

Login til Mit Carl Ras

Log ind til dine fordele

 • Dine nettopriser
 • Dine genkøbslister
 • Dit fakturaarkiv
 • Din daglige saldoopgørelse

Pas på dig selv - vælg den rigtige støvsuger

Hos Carl Ras har vi et bredt udvalg af produkter og værnemidler der kan afhjælpe støv – og vi står klar til at rådgive og vejlede, så du får det rigtige grej med på byggepladsen.

Find vores udvalg af støvsugere her

Kend din støvsuger

Ifølge EU-reglerne skal industristøvsugere være mærket med L, M eller H (Lav, Medium eller Høj). Bogstaverne angiver, hvilken klasse støvsugeren er og hvilket materiale den må bruges til. Det vil sige, om den overholder grænseværdierne, og hvor god den er til at opfange støv i filtrene. Så pas på dig selv og kig efter LMH-mærkningen, når du køber støvsuger.

Find den type støv, du arbejder med og se, hvilken støvsuger du skal bruge:

Ufarligt støv, fx: Farligt støv, fx: Kræftfremkaldende støv, fx:
 • Husstøv
 • Jord
 • Træstøv fra nåletræ
 • Støv fra spartelmasse
 • Fyldemasse
 • Lak
 • Gips
 • Cement
 • Beton
 • Fliseklæb
 • Maling (fx latex, oliemaling)
 • Kvartsholdige materialer (fx sand og grus), som støvsuges op fra et gulv.
 • Respirabelt kvarts
 • Træstøv fra løvtræ
 • Skimmelsporer
 • Asbest
 • Blyholdigt støv
 • Mineralske fibre
 • Bitumen
 • Syntetiske mineralske fibre (fx glasuld)

Vælg en L-klasse støvsuger

 

 

Vælg en M-klasse støvsuger

 

 

 

Vælg en H-klasse støvsuger

 

 

 


Fakta
• Danmarks Lungeforening oplyser,at over 400.000 danskere har KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse). Af dem har 65.000 aldrig røget.
• Støv fra jord, byggematerialer og biologisk materiale er ofte generende og kan give eksem, allergi, stenlunger, lungekræft og KOL.
• Det er især de helt små støvkorn og fibre, som giver de alvorligste skader.
• Ønsker du yderligere oplysninger om bekæmpelse af støv på byggepladser, så klik ind på Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlægs hjemmeside.


 

Husstøv og jord.

 

Farligt støv, fx:

Godkendt til farlige støv, fx: alle typer træstøv og skal bruges alle steder indendørs til støv fra fyldemasse, lak, gips, beton og maling, som fx latex- og oliemaling eller kvartsholdige materialer, som fx sand og grus.

 

Støvklasse H

Godkendt til støv med kræft- og sygdomsfremkaldende partikler, støv med skimmelsporer, asbest, mineralske fibre, og syntetiske mineralske fibre, som fx glasuld. Der er særlige krav til håndteringen af disse typer støv - bl.a. skal man bruge værktøj for at få adgang til filtrene, og poserne skal være af plast for at forhindre støvet i at trænge gennem posen, når den tømmes.

Til top