0
Mit Carl Ras

Login til Mit Carl Ras

Log ind til dine fordele

  • Dine nettopriser
  • Dine genkøbslister
  • Dit fakturaarkiv
  • Din daglige saldoopgørelse

Højre eller venstre dør?

Hvis du er i tvivl om, om døren er højre- eller venstrehængt, kan du se det, når du står på den side af døren, hvor hængslerne er synlige:

Sidder hængslerne i venstre side = venstrehængt dør, og omvendt, hvis det er højre.

Låsene betegnes efter dørene, så en højredør har højrelås og en venstredør har venstrelås.

Til top