Arbejd sikkert i højden

Når du og dine kolleger skal arbejde i højden, skal I sikres mod fald.

Så når I arbejder i højden, skal der som udgangspunkt være kollektive foranstaltninger som rækværk, skærme, stilladser eller personløfter. Er det ikke muligt, skal der bruges faldsikringsudstyr, der sikrer mod fald eller dæmper et fald.

Tjekliste, inden I bruger faldsikringsudstyr:

  • de ansatte er instrueret i at bruge udstyret forsvarligt
  • de ansatte er trænet i brugen af udstyret
  • faldsikringsudstyret altid er tjekket umiddelbart før brug samt jævnligt efterses og kontrolleres mindst én gang årligt
  • ankerpunkter er placeret og monteret korrekt
  • der er lavet en beredskabsplan for, hvordan de beskæftigede og virksomheden skal forholde sig, hvis der sker en ulykke eller et fald.

bfa-ba.dk kan du få branchevejledning omkring faldsikringsudstyr.

Husk det årlige eftersyn:

I henhold til producentens anvisninger samt gældende europæisk standard, EN 365, skal faldsikringsudstyr senest 12 måneder fra ibrugtagningsdato, eller sidste serviceeftersyn, eller hvis det har været udsat for et fald, gennemgå et eftersyn på et autoriseret værksted. Husk servicekort ved indsendelse af faldsikringsudstyr.

Læs mere omkring service på faldsikring hos vores leverandør Otto Schachner