Det rigtige åndedrætsværn er vigtigt for dine lunger

Men hvilken type maske og hvilken type filter passer til dine opgaver?

Halv - og helmaske

Afhængig af det valgte filter beskytter halv- og helmasker mod partikler, gasser og dampe. En halvmaske dækker næse, mund og hage. En helmaske dækker hele ansigtet. Bemærk: At hel- og halvmasker er udstyret med nogle ganske tynde ind- og udåndingsmembraner af gummi. For at masken er tæt og fungerer korrekt, er det vigtigt at membranerne er intakte. Det er derfor nødvendigt, at kontrollere dette med jævne mellemrum og sørge for at udskifte defekte membraner.

Turboåndedrætsværn

Turboåndedrætsværn beskytter, afhængig af det valgte filter mod støv, gasser, dampe og lugte. En ventilatorenhed suger luften ind gennem filtrene, hvorefter den rensede luft føres gennem en slange ind i hoveddelen. Bemærk: Turboudstyr er ikke friskluftforsynet åndedrætsværn

No Image

Husk også: Tidsbegrænsningerne for åndedrætsværn

3 timers regel - filtrerende åndedrætsværn må kun benyttes 3 timer om dagen. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets begyndelse bruges enten filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn.

6 timers regel - arbejde med turboudstyr og luftforsynet åndedrætsværn må ikke overstige 6 timer pr. dag for den enkelte bruger. I særligt belastende situationer, som følge af arbejdets art, temperaturforhold e.l., skal tiden nedsættes. Beskæftigelse med åndedrætsværn må ikke foregå uafbrudt.

No Image

Vælg det rigtige filter til opgaven