Undgå høreskade med det rigtige værn

Ingen kan lide at lytte til en konstant hyletone, brusen eller en metallisk hvinende lyd. Eller at have svært ved at følge med i samtalen.

Derfor er det vigtigt altid at bruge høreværn i støjende omgivelser. Høreskader er blandt de hyppigste arbejdsskader - og en høreskade eller -nedsættelse er permanent. Men de er nemme at undgå, hvis du tager de nødvendige forholdsregler.

Støj eller lyd

Lyd defineres som trykvariationer eller svingninger – lydbølger. Støj kan bedst beskrives som lyde, der opleves som specielt ubehagelige eller plagsomme. Højfrekvente lyde er skadelige for hørelsen og er derfor vigtige at undgå. Lavfrekvente lyde er ofte mindre skadelige, og de er ofte også svære helt at undgå, selv med høreværn, da de kan forplante sig direkte ind i det indre øre.

Ud over den skadelige støj, som ofte har et jævnt og langvarigt niveau, er de såkaldte impulslyde specielt farlige. Pistolskud, hammerslag eller trykluft er eksempler på korte impuls­lyde, som ofte kommer med høj og overraskende volumen, og som selv med en enkelt forekomst kan gøre stor skade.

Det er derfor vigtigt, at høreværn anvendes hele tiden, når man færdes i støjfyldte områder. Høreværnet tages på, inden lyden starter.

Grænseværdier for støj

Ifølge Arbejdstilsynet skal arbejdsgiveren stille høreværn til rådighed, hvis støjbelastningen overstiger 80 dB. Ingen må udsættes for et støjniveau på mere end 85 dB på arbejdspladsen, så hvis støjniveauet er over 85 dB skal der bruges høreværn. Dog skal det understreges, at selv ved et støjniveau under 80-85 dB er der risiko for høreskader ved påvirkning over længere tid.

Hvordan måles støjen i dB? En støjbelastning på 85 dB(A) svarer til, at der er et støjniveau på:

 • 85 dB(A) i 8 timer
 • 88 dB(A) i 4 timer
 • 91 dB(A) i 2 timer
 • 94 dB(A) i 1 time
 • 97 dB(A) i 30 minutter
 • 100 dB(A) i 15 minutter
No Image

Tænk over dette, når du skal vælge det rigtige høreværn til dit arbejde

Generelt kan ørepropper mindske støjbelastningen med 10-20 dB og ørekopper med 20-30 dB ved korrekt og konsekvent brug, men det er en god idé at kigge på din arbejdssituation. Hvad vil være mest optimalt for at mindske din risiko for skader? Samtidig må du heller ikke lukke helt ned for lydene omkring dig, da det også kan være farligt ikke at kunne høre, hvad der sker i omgivelserne.

 • Hvor højt støjniveauet er i dine omgivelser? Optimalt måles det med en støjmåler
 • Hvilken tonehøjde er støjen? Høj, mellem eller lav? Det vil stå på høreværnets indpakning, om det egner sig til at dæmpe høj-, mellem- eller lavfrekvente lyde.
  • H-værdien udtrykker, hvor meget høreværnet dæmper højfrekvente lyde (hvinelyde).
  • M-værdien er dæmpningen af lyde i det mellemfrekvente område.
  • L-værdien er dæmpningen af lavfrekvente lyde (brummelyde).
 • Hvad skal der til for at bringe støjen ned under grænseværdien på 85 dB? Hvis støjniveauet måles til 119 dB, og lydene er højfrekvente, så kan fx høreværnet Peltor optime III bruges. Det har en SNR-værdi på 35 dB (SNR-værdien står på indpakningen), dvs. det nedbringer støjen med 35 decibel. Når man tager frekvenserne i betragtning, så har det HML-værdier på Høj=40, Mellem=32 og Lav=23, dvs. den dæmper 40 dB ved højfrekvente lyde, 32 dB ved mellemfrekvente lyde og 23 dB ved lavfrekvente lyde.

Du kan vælge mellem mange forskellige typer høreværn, som giver forskellige grader af beskyttelse - se hele vores store udvalg af høreværn her eller udvalget af ørepropper.