Miljøcertificerings ordninger og produkter

Når du bygger et certificeret byggeri, skal du vælge produkter efter den certifikationsordning, du arbejder med. Her finder du information om to byggericertifikationsordninger og tilknyttede miljømærker.

Svanemærket byggeri

Svanemærket byggeri stiller skrappe krav til byggematerialer i forhold til miljø og sundhedsskadelige stoffer. For at opnå certificeringen skal det dokumenteres, at anvendte byggematerialer må bruges i svanemærket byggeri.

DGNB-certificeret byggeri

Til DGNB-byggerier er det vigtigste kriterie, at byggeprodukter har en miljøvaredeklaration, en såkaldt EPD. Det er dog vigtigt at understrege, at fordi et produkt har en EPD, er det ikke nødvendigvis et miljørigtigt produkt. Det betyder blot, at produktet har en certificeret deklaration over de miljømæssige påvirkninger, produktet har i fremskaffelse og anvendelse.

No Image

Miljømærker og klassificeringer

Følgende er miljømærker og klassificeringer, som bruges i ovenstående byggerier - og som du finder her på carl-ras.dk.

Svanemærket

Produkter mærket med Svanemærket kan anvendes i Svanemærket byggeri. Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ses der på hele livscyklus – dvs. på hele produktets rejse fra råvarer over produktion og brug til genanvendelse/bortskaffelse. Der stilles skrappe miljø- og kemikaliekrav i alle relevante dele af produktets livscyklus.

Øvrige klimavenlige produkter

Produkter med betegnelsen ”Øvrige klimavenlige produkter” er ikke officielt godkendt, ligesom der ikke findes certifikat på disse produkter. I vores e-shop er dette angivet på produkter, som vores leverandører har oplyst, er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i fx Svanemærket byggeri.

Cradle to cradle

Mærket ”Cradle to Cradle” (på dansk “vugge til vugge”) bruges til produkter, der er designet, så alle materialer er sunde for omgivelserne og kan indgå i et gentagende kredsløb. Produkterne indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for både mennesker, miljø og økonomi. Af konkrete fordele ved Cradle to Cradle er at brugen af certificerede materialer i byggerier giver ekstra point i forskellige certificeringsordninger (LEED og BREEAM), og kan også bruges til vurdering i f.eks. DGNB. Læs mere om "Cradle to cradle" på www.vuggetilvugge.dk.

M1

M1 er et finsk indeklimasystem, der på basis af forskellige tests vurderer forskellige byggematerialers påvirkning af indeklimaet i et byggeri. På baggrund af disse tests inddeles produkter i tre kategorier, hvoraf M1 er den bedste.

EMICODE®

Emicode er et tysk indeklimasystem, der på basis af forskellige tests vurderer forskellige byggematerialers påvirkning af indeklimaet i et byggeri.

Systemet har tre emissionsklasser for lav emissionsprodukter, hvor EC1 PLUS er den bedste karakter ud af de tre.

EPD

EPD er en miljøvaredeklaration, som er en dokumentation af byggevarers miljømæssige egenskaber. EPD er baseret på en livscyklusvurdering som miljøvaredeklaration og er en standardiseret og transparent metode til at dokumentere energi- og ressourceforbruget samt miljøbelastningerne i en byggevares livscyklus.

EPD giver en kvantitativ vurdering af produktets miljøbelastning. I DGNB-certificerede byggerier giver brugen af byggeprodukter med EPD fordele, hvor man tjener ekstra point i DGNB-scoren, ved at anvende produkter med EPD i byggeriet. Læs mere om miljøvaredeklarationen EPD hos EPD DANMARK.

DGNB er af den danske byggebranche identificeret som den mest omfattende certificeringsordning, som fokuserer på bæredygtighed holistisk set og ikke kun på miljømæssige aspekter. Ved DGNB-certificering vurderes et byggeri ud fra frem kriterier: Miljø, social, økonomi, teknik og proceskvalitet. Læs mere om DGNB hos Green Building Council, der driver DGNB i Danmark. 

No Image

Klimavenlige produkter

Her på carl-ras.dk har vi gjort det nemt for dig at se, hvilke produkter der er klimavenlige, og deres certificeringer.