Økonomielev på en af Danmarks bedste arbejdspladser

I Carl Ras har vi uddannet økonomielever i mange år, så hos os er du i erfarne og trygge hænder.

Som økonomielev bliver du en del af et lille team i vores Bogholderiafdeling, og du vil få arbejdsplads på vores hovedkontor i Herlev.

Sammenhold

Når du starter som elev i Carl Ras kommer du på en teambuilding-dag sammen alle dine nye elev-kolleger. På den måde får I mulighed for at lære hinanden godt at kende fra start. I får en fælles Facebook-gruppe, og vi afholder løbende forskellige elevdage i løbet af din uddannelse, hvor alle Carl Ras’ elever mødes til sjov og hygge.

No Image

 

En individuel plan, der passer til dig

Gennem hele dit uddannelsesforløb bliver du fulgt tæt af vores elevansvarlig i HR samt af din mentor og leder. De koordinerer dit elevforløb sammen med dig og sørger for, at du når dine og vores mål. Vi udarbejder også en individuel uddannelsesplan, som passer til din afdeling, din uddannelse og dine særlige interesser. Uddannelsesplanen revideres løbende i forbindelse med dine faste elevsamtaler.

Uddannelse og adgangskrav

Der sker hele tiden noget nyt, og så snart du er klar til det, får du både egne opgaver og områder, som du er ansvarlig for. Vi kommer til at stille krav til dig, og vi forventer, at du er nysgerrig og tager ansvar. Til gengæld forventer vi også, at du stiller krav til os og til dine arbejdsopgaver.

Uddannelsen er et 2-årigt forløb og kombinerer skoleophold med spændende praktik på vores hovedkontor i Herlev. Gennem din uddannelse vil vi udfordre dig og sørge for at klæde dig godt på indenfor alle daglige opgaver i en økonomifunktion heriblandt debitor- og kreditorhåndtering, finansbogføring samt assistance ved månedsregnskab og udarbejdelse af årsrapport.

Du har taget en EUD, EUX, HHX eller lignende uddannelse for at komme i betragtning. Er du i tvivl, bør du spørge din studievejleder om din grunduddannelse giver adgang.

No Image

Vil du være en del af en virksomhed, hvor arbejdsglæde er vores vigtigste værktøj?