Social ansvarlighed

Hos Carl Ras anser vi social ansvarlighed (CSR) som en naturlig del af det at drive forretning. Hos os er det ikke et mål alene at skabe en profitabel forretning, men også at opfylde vores etiske, sociale og miljømæssige ansvar som virksomhed.

Vores sociale ansvar spænder vidt og dækker relationer med vores leverandører, kunder og medarbejdere samt hensyn til miljø og aktiv deltagelse i lokalmiljøet. Vi arbejder med at løfte vores sociale ansvar for at bidrage til opfyldelsen af FN's 17 verdensmål

Fokus på affald

Vi har fokus på affald for miljøets skyld, og fordi vores kunder er del af en byggebranche, som står for 1/3 af det samlede affald i Danmark. Vi gør en forskel ved at lave interne processer for ansvarlig affaldshåndtering og påvirke vores interessenter til samme fokus. På den måde er vi med til at gøre en forskel, der rækker ud over Carl Ras - og bidrage til mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Vores tiltag

Vi kommunikerer om affaldshåndtering via vores magasin, promoverer genbrug af bæreposer, og vi bakker op om den landsdækkende Affaldsindsamling, som Danmarks Naturfredningsforening står bag. Det gør vi ved at fjerne affald rundt om egne butikker og ved at rette fokus på indsamlingen gennem Facebook-opslag. Vi tror på, at den bedste måde at påvirke andre er ved selv at vise det gode eksempel.

No Image

Vi arbejder også med:

At hjælpe udsatte ind på arbejdsmarkedet

Carl Ras indgår i samarbejde med lokale jobcentre om jobpraktik, flexjob-ordninger, mentorordninger og flygtninge-praktikordninger. Det gør vi, fordi vi ønsker at hjælpe personer, der står uden for arbejdsmarkedet til at komme i gang med et godt arbejdsliv.

 

Rummelighed og videreuddannelse

Carl Ras vil være en bæredygtig arbejdsplads og arbejder med rummelighed. Vi tilbyder derfor deltid til medarbejdere, som ikke er i stand til at arbejde fuld tid.

Deruover giver vi håndværkere mulighed for et karriereskift ved at gennemgå et trainee-forløb.

 

Fra genbrug til udvikling

Nepal har været hårdt ramt af ødelæggende jordskælv, som rammer ekstra hårdt i et land med underudviklede håndværkertraditioner. Carl Ras har sammen med vores kunder doneret værktøj til Belhi-gruppen, som består af danske ildsjæle, der arbejder for at uddanne håndværkere i Nepal for at højne levestandarden med bæredygtige boliger.

No Image
Mindre energiforbrug

Vi har udskiftet al belysning i fem af vores butikker til strømsparende LED. Hver gang vi udskifter belysning nu og fremover, bruger vi LED.

 

Fokus på sundhed

Vi deltager i forskellige sportsevents og tilbyder medarbejderne et coachingforløb med fokus på sundhed. Et øget fokus på sundhed er med til at styrke organisationens robusthed, men også medarbejderne til når livets bump på vejen rammer.

 

No Image

Slut med engangsplastposer

Carl Ras vil være med til at nedbringe de store mængder af plastaffald. Derfor indførte vi i 2018 stærke genbrugelige muleposer fremstillet af genbrugsplast.