Vi arbejder for bedre løsninger

I Carl Ras anser vi samfundsansvar som en naturlig del af det at drive virksomhed.

Hos os er det ikke et mål alene at skabe en profitabel forretning, men også at opfylde vores etiske, sociale og miljømæssige ansvar som virksomhed.

Vores drivkraft er at finde bedre løsninger, som gør en forskel for dem, vi indgår relationer med.

No Image

Carl Ras tager ansvar for at bidrage til vores allesammens verdensmål

Vores fokus er verdensmål 12, som adresserer behovet for at mindske forbrug af naturens ressourcer og skåne miljøet i produktionsfasen og ved bortskaffelse.

Som handelsvirksomhed er vi medansvarlige for forbrugs- og produktionsadfærd af de varer, vi sælger.

Carl Ras bidrager dels ved at agendasætte cirkulær økonomi overfor vores primære interessenter – leverandører, kunder og medarbejder – og dels ved at udvikle løsninger for at minimere eget ressourceforbrug.

Vores ambition er at rykke branchen i en mere bæredygtig retning

Det gør vi gennem nysgerrige medarbejdere, professionelle processer og samarbejdende relationer. Her kan du læse om vores arbejde med at udvikle en bæredygtig værdikæde og arbejdsplads.