0
Mit Carl Ras

Login til Mit Carl Ras

Log ind til dine fordele

  • Dine nettopriser
  • Dine genkøbslister
  • Dit fakturaarkiv
  • Din daglige saldoopgørelse

Undgå høreskade med det rigtige værn

Måling af støjDer er vist ikke nogen, som kan lide at lytte til en konstant hyletone, brusen eller en metallisk hvinende lyd. Eller at gå glip af, hvad andre siger.

Derfor er det vigtigt altid at bruge høreværn i støjende omgivelser. Høreskader er blandt de hyppigste arbejdsskader - og en høreskade eller -nedsættelse er permanent.

Grænseværdier for støj

Ifølge Arbejdstilsynet skal arbejdsgiveren stille høreværn til rådighed, hvis støjbelastningen overstiger 80 dB. Ingen må udsættes for et støjniveau på mere end 85 dB på arbejdspladsen. Dog skal det understreges, at selv ved et støjniveau under 80-85 dB er der risiko for høreskader ved påvirkning over længere tid.

En støjbelastning på 85 dB(A) svarer til et støjniveau på:

85 dB(A) i 8 timer
88 dB(A) i 4 timer
91 dB(A) i 2 timer
94 dB(A) i 1 time
97 dB(A) i 30 minutter
100 dB(A) i 15 minutter

Tænk over dette, når du skal vælge det rigtige høreværn til dit arbejde:

Generelt kan ørepropper mindske støjbelastningen med 10-20 dB og ørekopper med 20-30 dB ved korrekt og konsekvent brug, men det er en god idé at kigge på din arbejdssituation - hvad der vil være mest optimalt for at mindske din risiko for skader. Samtidig må du heller ikke lukke helt ned for lydene omkring dig, da det også kan være farligt ikke at kunne høre, hvad der sker i omgivelserne.

1) Hvor højt støjniveauet er i dine omgivelser. Optimalt måles det med en støjmåler.

2) Hvilke tonehøjde er støjen: Høj, mellem eller lav. Det vil også stå på indpakningen, om høreværnet egner sig til at dæmpe høj-, mellem- eller lavfrekvente lyde.

H-værdien udtrykker, hvor meget høreværnet dæmper højfrekvente lyde (hvinelyde)

M-værdien er dæmpningen af lyde i det mellemfrekvente område

L-værdien er dæmpningen af lavfrekvente lyde (brummelyde)

Dvs. at du skal kigge på, hvad der kan bringe støjen ned under grænseværdien på 85 dB. Hvis støjniveauet måles til 119 dB, og lydene er højfrekvente, så kan fx høreværnet Peltor optime III bruges. Det har en SNR-værdi på 35 dB (SNR-værdien står på indpakningen), dvs. det nedbringer støjen med 35 decibel. Når man tager frekvenserne i betragtning, så har det HML-værdier på Høj=40, Mellem=32 og  Lav=23, dvs. den dæmper 40 dB ved højfrekvente lyde, 32 dB ved mellemfrekvente lyde og 23 dB ved lavfrekvente lyde.

Forskellige typer høreværn

Du kan vælge mellem mange forskellige typer høreværn, som også giver forskellige grader af beskyttelse - du kan også se vores udvalg af høreværn her.

Ørepropper - Letvægtsbøjlehøreværn - Høreværn med hovedbøjle - Ørekop til hjelmmontering

Høreværn med indbygget radio - Høreværn med elektronisk medhør

Til top