IT-elev på en af Danmarks bedste arbejdspladser

I Carl Ras tilbyder vi både elevplads som it-supporter og data-teknikker. Begge stillinger er lokaliseret på vores hovedkontor i Herlev.

Som elev i vores IT-afdeling bliver du en del af et mindre team, hvor hovedopgaven er at supportere mere end 350 Carl Rassere og sikre, at IT og telefoni fungerer optimalt i forhold til brugerne. Som IT-elev vil du derfor få en stor berøringsflade i hele organisationen.

 

No Image

Sammenhold

Når du starter som elev i Carl Ras kommer du på en teambuilding-dag sammen alle dine nye elev-kolleger. På den måde får I mulighed for at lære hinanden godt at kende fra start. I får en fælles Facebook-gruppe, og vi afholder løbende forskellige elevdage i løbet af din uddannelse, hvor alle Carl Ras’ elever mødes til sjov og hygge.

En individuel plan der passer til dig

Gennem hele dit uddannelsesforløb bliver du fulgt tæt af vores elevansvarlig i HR samt af din mentor og leder. De koordinerer dit elevforløb sammen med dig og sørger for, at du når dine og vores mål. Vi udarbejder også en individuel uddannelsesplan, som passer til din afdeling, din uddannelse og dine særlige interesser. Uddannelsesplanen revideres løbende i forbindelse med dine faste elevsamtaler.

Uddannelse og adgangskrav

Der sker hele tiden noget nyt, og så snart du er klar til det, får du både egne opgaver og områder, som du er ansvarlig for. Vi kommer til at stille krav til dig, og vi forventer, at du er nysgerrig og tager ansvar. Til gengæld forventer vi også, at du stiller krav til os og til dine arbejdsopgaver.

Du har gennemført grundforløbet på IT-supportuddannelsen for at komme i betragtning. Er du i tvivl, bør du spørge studievejlederen på din erhvervsskole, om din grunduddannelse giver adgang.

No Image

Vil du være en del af en virksomhed, hvor arbejdsglæde er vores vigtigste værktøj?