brand logo

Miljøcertificeringer og -mærker

Når du bygger et certificeret byggeri, skal du vælge produkter efter den certifikationsordning du arbejder med. Her finder du information om to byggericertifikationsordningerog tilknyttede miljømærker.

Svanemærket byggeri

Certificeringen stiller skrappe krav til byggematerialer i forhold til miljø og sundhedsskadelige stoffer. For at opnå certificeringen skal det dokumenteres, at anvendte byggematerialer må bruges i svanemærket byggeri.

DGNB-certificeret byggeri

Til DGNB-byggerier er det vigtigste kriterie, at byggeprodukter har en miljøvaredeklaration, en såkaldt EPD. Det er dog vigtigt at understrege, at fordi et produkt har en EPD, er det ikke nødvendigvis et miljørigtigt produkt. Det betyder blot, at produktet har en certificeret deklaration over de miljømæssige påvirkninger, produktet har i fremskaffelse og anvendelse.

Miljømærkede produkter 

Herunder finder du miljømærkede produkter - læs mere om miljømærkerne nedenfor.

Miljømærker

Disse miljømærker bruges i certificerede byggerier og produkter - du kan finde produkter med disse miljømærker her på carl-ras.dk.

No Image

Svanemærket

Produkter mærket med Svanemærket kan anvendes i Svanemærket byggeri. Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ses der på hele livscyklus – dvs. på hele produktets rejse fra råvarer over produktion og brug til genanvendelse/bortskaffelse. Der stilles skrappe miljø- og kemikaliekrav i alle relevante dele af produktets livscyklus. 

No Image

EPD

Mærket dokumenterer byggevarers miljømæssige egenskaber. EPD er baseret på en livscyklusvurdering som miljøvaredeklaration og er en standardiseret og transparent metode til at dokumentere energi- og ressourceforbruget samt miljøbelastningerne i en byggevares livscyklus.

No Image

EMICODE®

Emicode er et tysk indeklimasystem, der på basis af forskellige tests vurderer forskellige byggematerialers påvirkning af indeklimaet i et byggeri.

Systemet har tre emissionsklasser for lav emissionsprodukter, hvor EC1 PLUS er den bedste karakter ud af de tre.

No Image

Cradle to cradle

Mærket ”Cradle to Cradle” (på dansk “vugge til vugge”) bruges til produkter, der er designet, så alle materialer er sunde for omgivelserne og kan indgå i et gentagende kredsløb. Produkterne indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for både mennesker, miljø og økonomi. Konkrete fordele ved Cradle to Cradle er, at brugen af certificerede materialer i byggerier giver ekstra point i forskellige certificeringsordninger (LEED og BREEAM), og kan også bruges til vurdering i f.eks. DGNB. Læs mere om "Cradle to cradle" på www.vuggetilvugge.dk

No Image

M1

M1 er et finsk indeklimasystem, der på basis af forskellige tests vurderer forskellige byggematerialers påvirkning af indeklimaet i et byggeri. På baggrund af disse tests inddeles produkter i tre kategorier, hvoraf M1 er den bedste.

No Image

Indeklimamærket

Dansk Indeklima Mærkning er en mærkningsordning for produkter og materialer, der har dokumentation for påvirkningen af luftkvaliteten i indeklimaet.

No Image

Et bedre valg

Carl Ras’ mærke til produkter, der er et bedre valg. Grundene kan være, at der er taget højde for et eller flere af følgende elementer: materialer er genbrugt eller designet til at blive det, CO2 neutralt produceret, lang holdbarhed, social ansvarlighed, økologi, emballage, innovation eller erstatning af verdens ressourcer. Læs mere om Et bedre valg

No Image

Øvrige certificerede produkter

Produkter med betegnelsen ”Øvrige certificerede produkter” er ikke officielt godkendt, ligesom der ikke findes certifikat på disse produkter. I vores e-shop er dette angivet på produkter, som vores leverandører har oplyst, er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i fx Svanemærket byggeri.

Bæredygtighed i Carl Ras

No Image

Sådan kan du bygge med biobaserede materialer

Vi klæder dig bedre på til at komme i gang med at bygge med Havnens  Hænders biobaserede isoleringsprodukter, der bidrager til at nedbringe CO2-regnskabet.