No Image

Samarbejdende relationer

– vejen til bæredygtig udvikling

Når andre spørger ”hvorfor?”, spørger vi ”hvorfor ikke?”

Vi prioriterer at gøre en forskel i de relationer, vi indgår i. Vi sætter barren højt. For vi tror på, at ved at bidrage til hinandens udvikling, udvikler vi os selv og samfundet. Vi ser muligheder i at påvirke positivt. For det giver os energi at mærke, at vi gør en forskel.

Cirkulær materiale-strøm - vi tør kigge frem uden at vide, hvor vi ender

Vi forestiller os et samfund, der er baseret på naturens principper. Hvor ressourcer cirkulerer og opretholder deres værdi. Hvor affald ikke er værdiløst, men værdi til ny produktion.

Vi har øje for hele den værdikæde, vi er en del af. For at sikre effektivitet og bæredygtige løsninger.  Vi er bindeled mellem producent og forbruger. Vi kan muliggøre at værdikæden bliver cirkulær. Afsættet til at opnå dette er tæt partnerskab bagud og fremad i værdikæden og at arbejde for at fremme vidensdeling og innovation.

 

Cirkulær viden-strøm - vi ved meget hver især, men er eksperter sammen

Vi ved, at vi ikke ved det hele. Så professionelle er vi. Vi tør spørge, lytte og lære. Vi tror på, at vidensdeling fører til bedre løsninger. Vi er nysgerrige for at lære af andre og ønsker at give vores ekspertise fra os.

Vi er ansvarlige for de produkter, vi anbefaler til vores kunder. Det er vores ambition, at vores leverandører arbejder på at minimere negativ påvirkning af deres omgivelser og optimere positiv påvirkning. Vi skubber til vores leverandører og stiller krav. Vi bruger Carl Ras til at skabe en større påvirkning.

 

Positiv påvirkning - vi tør have en holdning

Vi vurderer, at vores største positive bidrag til samfundet sker gennem ansvarlige relationer til vores interessenter, som er del af en byggebranche med stort negativt aftryk på miljøet.

Vi tror på påvirkningens kraft.

Vi laver indsatser for at inspirere og påvirke vores kunder til bæredygtighed. Vi tror på, at de små ringe, vi sætter i vandet, spreder sig og bevidstgør vores kunder om deres forbrugsadfærd.

Vores mantra er, at ved selv at gå vejen inspirerer og påvirker vi vores interessenter. Vores drivkraft er at skabe en positiv værdi for samfundet ved at gøre en forskel for vores interessenter.

No Image

Vi vil være branchens bedste arbejdsplads

Siden 2010 har vi været blandt Danmarks bedste arbejdspladser i Great Place To Work’s konkurrence. Når det er vigtigt for os at være en god arbejdsplads, er det både for medarbejdernes og kundernes skyld.